Chủ Nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2012

cách làm chim hạc giấy

Gấp đôi tờ giấy thành hình tam giác, gấp đôi lần nữa tạo 1 tam giác nhỏ hơn.

  • 2
    Đặt ngón tay cái ở đểm A để gấp giấy lại sao cho mép giấy B chồng lên C.
    Cách xếp hạc giấy theo phong cách Origami 2 3
    Kéo mép giấy ở điểm A ra, làm tương tự với mặt bên kia.
  • 4
    Gấp lại, sau đó mở ra như hình bên.
    Cách xếp hạc giấy theo phong cách Origami 4


  • 5
    Kéo đầu giấy phía dưới lên và gấp lại. Gấp tương tự với mặt còn lại


  •  6 Gấp lại theo hướng mũi tên. Gấp tương tự với mặt còn lại.

  • Cách xếp hạc giấy theo phong cách Origami 6 


  • 7 Gấp cánh bên phải sang bên trái. Lật lại mặt bên kia, gấp tương tự.

  • 8 Kéo đầu giấy phía dưới lên và gấp lại. 2 mặt làm như nhau.
  • 9
    Gấp 2 cánh ở 2 bên lại.
    Cách xếp hạc giấy theo phong cách Origami 9

  • 10
    Kéo nhẹ 2 đầu giấy ra, gấp đầu bên trái xuống 1 chút để tạo hình đầu hạc  •  
  • 11 Trải rộng 2 cánh, thổi nhẹ lỗ phía dưới để làm căng thân hạc.


  • Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét